Świadomość Ochrony Środowiska

Sektor transportu jest działem przemysłu pochłaniającym duże ilości energii, co wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie ochrony środowiska. ANNEBERG Transport A/S posiada dużą świadomość w tym zakresie o czym mogą świadczyć liczne inwestycje zmierzające do redukcji do minimum zagrożenia środowiska.

90% obsługa ładunków całopojazdowych
Prowadzimy działalność zgodnie z normami ISO 14002, a obsługa ładunków całopojazdowych bliska jest 90%. Wszystkie nasze samochody ciężarowe spełniają normy EURO1, EURO2 i EURO3 w zakresie emisji substancji zanieczyszczających środowisko. Najnowsze pojazdy wyposażone zostały w specjalne filtry umożliwiające wydłużenie przerw pomiędzy kolejną wymianą oleju.

Wyszkoleni kierowcy
Kierowcy szkoleni są w zakresie jazdy ekonomicznej, a urządzenia rejestrujące typu „black boxes” wyjaśniają sposób prowadzenia pojazdu, typu: akceleracja, zmiana biegów, hamowanie z zamiarem opcji oszczędnościowej.

Certyfikowany program utrzymania
Na warsztatach wdrożony został certyfikowany program utrzymania. Anneberg może nawet zaopatrywać Państwa firmę w ........

Bezpieczeństwo

ANNEBERG Transport A/S zwraca dużą uwagę na bezpieczeństwo we wszystkich dziedzinach.

Dobrze-wyszkoleni mechanicy
Samochody ciężarowe i sprzęt naprawiane są we własnych warsztatach w Danii i Polsce przez wyszkolonych mechaników i pracowników obsługi technicznej.

Bezpieczeństwo utrzymania
Posiadamy schematy gwarancyjne obejmujące gwarancję płatności w związku z naprawami dotyczącymi zdarzeń poza granicami kraju.

Ubezpieczenie transportu
Ubezpieczenie transportu firmy ANNEBERG obejmuje bieżące wymogi władz.

Dudal Webdesign