Początki

Pierwszy pojazd firmy wyposażony był w wymienne nadwozie, aby mógł być wykorzystywany do przewozów zarówno świń, jak i ludzi. Praktyczna architektura wnętrza i eksploatacja sprzętu transportowego po dziś dzień cechuje naszą firmę.

Rozwój

We wczesnych latach 60-ych Anneberg Transport A/S niepewnie rozpoczął przewóz ciekłego asfaltu ciężarówką do przewozów substancji ciekłych. Osiągnięcie to zapoczątkowało podwaliny pozycji firmy w zakresie przewozów cysternami. To właśnie zdolność do adaptacji, otwartość na potrzeby naszych klientów i kreatywność w dążeniu do celu wyróżnia Anneberg od innych firm. Jest to szczególnie ważne podczas realizacji transportów substancji chemicznych i przewozów ADR, gdzie potrzeby naszych klientów zyskują na naszych niezwykłych i kreatywnych rozwiązaniach logistycznych.

Firma w Polsce

W 1990 roku ANNEBERG Transport A/S otworzył w Polsce pierwszy oddział o charakterze transportowym. Pięć lat później otwarto oddział w Rosji. Będąc obecnym na rynkach obu krajów z własnym zespołem ludzi i sprzętem ANNEBERG umocnił swoją pozycję, nabywając jednocześnie szeroką wiedzę o tamtejszym handlu i kulturze, co stanowiło zasadniczy wymóg wydajnego funkcjonowania na rynkach obu krajów.

Sukces w Polsce

Od 1990 roku aktywność firmy w Polsce stopniowo rosła – na początku, jednakże, niepewnie z uwagi na fakt wprowadzenia „żelaznej kurtyny”. Dzisiaj posiadamy 50 samochodów ciężarowych, głównie do przewozów cysternami (bitumy, chemikalia i ADR), jak również przewozów masowych. Anneberg jest szczególnie dumny mogąc zaoferować dostawy ekspresowe, przewozy ładunków częściowych i towarów sypkich z Danii do Polski. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy dzwonić +45 96 92 22 22 lub kliknąć na poniższy link.

Firma w Rosji

W 1995 roku ANNEBERG Transport A/S utworzył przedstawicielstwo w Rosji celem konsolidacji działalności transportowej i wejścia na ten ważny rynek. Jako, że posiadamy stałe przedstawicielstwo w Rosji jesteśmy w stanie szybko reagować na potrzeby naszych klientów z tego regionu.

Dudal Webdesign