Miljöpolicy

  • Skydda den omgivande miljön från de skadliga effekterna av våra aktiviteter och minimera avfall
  • Fokus på dieselförbrukning
  • Kontinuerligt övervaka energiförbrukningen och initiera relevanta förbättringsåtgärder
  • Visa en vilja att ge information, öppenhet och samarbete i alla förfrågningar om miljöförhållandena i våra transporter
  • Åtag oss att alltid följa miljölagstiftningen och tillämpliga lagkrav
  • Förbinda oss att skydda miljön, inklusive förebyggande av föroreningar
  • Förplikta oss att leva upp till kundkrav, lagar och regler
  • Åta oss att kontinuerligt förbättra ledningssystemet för att säkerställa fortsatt värdeskapande

Miljö Tänkande

Transportsectorn är en enegi-tung branchmed mycket påvärkning av miljön. Anneberg är mycket miljö-medvetna och investerar för att reducera miljöskadorna till ett minimum.

90% full-last utnyttjande
Vi er ISO 14001 certificeret och är nära 90% full-last utnyttjande. All användning av våra fordon sker enligt  EURO 5 och EURO 6  regler för flytta och leverera gods. Vidare har de senaste fordonen utrustats med special filter som medför längre intervaller mellan oljeskiftena.

Ytbildade förare
Chaufförerna är utbildade I ekonomisk körning och svarta lådans registrering på körning; acceleration, växling, bromsning för att spara på resurser.

Certifierrade program
I våra verkstäder använder vi oss av ett certifierat program. Anneberg kan även tillgodose erat företag med detta.

Säkerhet

ANNEBERG Transport A/S förespråkar stor säkerhet på all plan I våran verksamhet.

Väl utbildade mekaniker
Fordon och utrustning repareras i våran egen verkstad i Danmark, och Polen av våra välutbildade mekaniker och service-män.

Ständig säkerhet
Vi garanterar ett garanti schema i säkerhet med alla service och reparationer dokumenterade.

Transport försäkringar
ANNEBERGs transportförsäkring är konkurenskraftig och täcker mer än kravet från myndigheter.


Dudal Webdesign