Starten

Företaget första fordon var anpassat med en utbytbar lastdel, så den kunde användas bade för transport av grisar och människor. Effektiv inredningsdesign och exploitation av transportutrustning är än idag kännemärket av vårt företag.

Växer större

På tidigt 60-tal startade ANNEBERG Transport A/S med en bil för vätskefrakt för transport av asfaltsvätska. Denna verksamhet har format grunden för förtagets position gällande tanktransporter idag. Det är också förmågan att anpassa sig, tillgodose våra kunders behov och kreativt förbättra, som gör Anneberg speciellt. Detta är speciellt viktigt när man utför kemi och ADR transporter, då behoven från våra kunder ofta är stora. Annebergs kreativitet och flexiblitet gynnar då kunden.

Inflyttning i Polen

Som det första utlänska transportbolaget öppnade ANNEBERG Transport A/S en egen avdelning i Polen 1990. Fem år senare öppnades även en i Vitryssland. Genom att ha egen folk närvarande och egen utrustning var ANNEBERG i en gynnsam position i båda länderna med fördelar som kunskap om marknaden och även kultur, vilket har harit nödvändigt för att kunna jobba effektivt och marknadsmässigt.

Succén I Polen

Sedan 1990 har våra aktiviteter stadigt ökat i Polen, men dessvärre var starten överskuggad av den då existerande “järnridån”, och idag har vi mer än 50 bilar, främst för tanktransporter (bitumen, kimekalier, och ADR), men även andra bulktrailer transporter. Anneberg är särskilt stolta över att kunna erbjuda express leveranser, dellossningar and styckegods från Danmark till Polen. För mer information ring +45 96 92 22 22 eller klicka på länken nedan.

Flytt till Ryssland

1995 öppnade ANNEBERG Transport A/S med en permanent representat i Vitryssland för att kunna konsolidera transport och handel på denna viktiga marknad. Med en permanent representat I Ryssland har vi många fördelar att snabbt kunna tillgodose våra kunders önskemål i denna region.


Dudal Webdesign