I ugerne 26-29 i sommeren 2004 gennemførtes et omfattende samarbejdsprojekt mellem Total og ANNEBERG transport A/S om levering af ca. 800 tons bitumen til flyvepladsen i Kiruna - ca. 200 km nord for polarcirklen.
Opgaven krævede en stor indsats fra alle involverede parter, da der var tale om leverancer af specialbitumen som skulle transporteres over en 2500 km strækning fra det nordlige Tyskland til Nordsverige.

Med en læssetemperatur på 180 grader og en aflæssetemperatur på minimum 165 grader - sammenholdt med normalt 10 - 12 dages regnvejr i Juli måned var der lagt op til en farlig cocktail, som kunne volde projektet store problemer. Med baggrund i den tætte dialog mellem entreprenør, Total, samt ANNEBERG blev problemerne minimeret.

Heldigvis gik det hele op i en højere enhed. Samarbejdet med Total og Kiruna Flygplats forløb perfekt. I uge 26 blev lageret i Kiruna fyldt op med 130 tons bitumen. Ugen efter blev der leveret yderligere ca. 400 tons. De sidste ca. 250 tons blev leveret ugen efter og opgaven var løst med stor succes.

God planlægning, fleksible medarbejdere, samt en solid arbejdsindsats fra alle involverede parter medvirkede til projektets fuldbyrdelse. Hos ANNEBERG transport er vi stolte over endnu et stykke veludført arbejde - "just in time"!!


Dudal Webdesign