Vedligeholdelsen spænder vidt

 • Aircondition
 • Oliefyr
 • Køleskab
 • Pc-fejlfinding
 • Opbygning
 • Bremser
 • Dæk skift
 • Dæk afbalancering
 • Olie skift
 • Klargøring til  syn
 • Bilsyn
 • Trykprøvning
 • Tæthedsprøvnig
 • T.I.R syn
 • A.D.R syn
 • Tromle afdrejning
 • Belægnings afdrejning
 • Bremse prøvestand
 • Spinning af lejer
 • Josam styrtøjs udmåling


Dudal Webdesign