Begyndelsen

ANNEBERG’s første køretøj var lavet med udskifteligt lad så det kunne transportere både mennesker og grise. Effektiv og optimeret drift og design samt en optimal udnyttelse af vort udstyr er vort kendemærke i dag.

Vækst

I begyndelsen af 60’erne startede ANNEBERG transport A/S i det små med transport af flydende asfalt. Dette tiltag er grundlaget for firmaets position indenfor tankvogns transporter i dag. Også vor evne til at tilpasse os vore kunders behov og til at være kreative i vort arbejde,  gør at ANNEBERG er anderledes. Dette er især vigtigt når man arbejder med ADR transporter hvor vore kunder ofte kan drage stor fordel af vore usædvanlige og kreative transport  og løsninger.

Opstart i Polen

Som det første transport firma etablerede ANNEBERG transport A/S sig med egen afdeling i Polen i 1990. Fem år senere blev afdelingen i Hvide Rusland oprettet. Ved at være repræsenteret med egne kontorer og egne ansatte og eget udstyr har ANNEBERG transport A/S fået en position i begge lande, som har givet os et stort kendskab til markedet og kulturen, hvilket er essentiel viden for at man kan arbejde effektiv på disse markeder.

Succes i Polen

Vore aktiviteter i Polen er støt steget siden 1990 – i begyndelsen dog overskygget af det daværende ”jerntæppe” . I dag har vi 50 lastbiler, hovedsagelig til tank transport (bitumen, kemi, og ADR transporter) og bulk trailer transport. ANNEBERG transport A/S er specielt stolte af at kunne tilbyde ekspres og styk godstransporter mellem Danmark og Polen. For yderligere information ring på 0045 96 92 22 22 .

Aktiviteter i Hvide Rusland

I 1995 etablerede ANNEBERG transport A/S et permanent repræsentations kontor i Hvide Rusland for at konsolidere transport til og samarbejde med dette vigtige marked. Dette permanente repræsentations kontor i Minsk gør os i stand til hurtigt at imødekomme vore kunders krav og ønsker i Rusland og Ukraine.


Dudal Webdesign