Miljøpolitik

  • beskytte det omgivende miljø mod skadelige virkninger fra vores aktiviteter og minimere spild 
  • fokusere på forbruget af diesel
  • løbende følge forbruget af energi og igangsætte relevante forbedringstiltag
  • udvise vilje til information, åbenhed og samarbejde ved alle henvendelser om vore transporters miljøforhold
  • Forpligte os til at overholde miljølovgivningen og de til enhver tid gældende myndighedskrav
  • forpligte os til at beskytte miljøet, herunder forebyggelse af forurening
  • forpligte os til at leve op til kunde, lov- og myndighedskrav
  • forpligte os til løbende at forbedre ledelsessystemet, for at sikre fortsat værdiskabelse

 

ITD Skriver BEST PRACTICE - det gode eksempel

ITD har udsendt katalog til inspiration for transportvirksomheder, der vil udvikle mere effektive, konkurrencedygtige og miljørigtige transporter. Her bruges Anneberg Transport A/S som eksempel på Best Practice inden for miljøstyring.


Dudal Webdesign